TEATER

Ekstra Drama Modern atau Teater diadakan pada :

 

Hari : Selasa

 

Waktu : 15.00-17.00 Wita

 

Tempat : SMA Negeri 7 Denpasar

 

Guru Pembina

 

Dra. Made Purniwati ( 03619467833